Breaking: Philippines under State of Calamity


Idineklara ngayong Marso 17, 2020 ng Malacanang ang State of Calamity sa ilalim ng Proclamation 929 dahil sa Covid-19.

So ano ba ang "state of calamity"?

State of Calamity - ay pinoproklama ng isang namumuno sa isang siyudad, probinsiya, o bansa kapag ang isang kondisyon ng mga nabanggit na uri ng gobyerno ay nagkaroon ng malawakang pinsala sa kapaligiran, ari-arian, mga inprastraktura, o pagkahinto ng anumang uri ng hanapbuhay o negosyo, at ang uri ng pamumuhay ng mga tao ay apektado na resulta ng natural na pangyayari tulad ng epidemya o mga sakit o mga pangyayari na gawa ng tao. 

Bakit idinedeklara ang State of Calamity? 

Para magamit ang mga pondo ng gobyerno na nakalaan dito. 

Narito ang nilalaman ng deklarasyon ng Pangulong Duterte. 

Post a Comment

0 Comments